Program

Volná prohlídka přírodní laboratoře gymnázia s ukázkami interaktivních fyzikálních exponátů a biologických expozic. Prohlídka je určena především školou povinným dětem. Hravou formou se mohou seznámit s různými fyzikálními zákonitostmi a provádět biologická pozorování.

Jako novinka, kterou nelze spatřit nikde jinde, je letos pro návštěvníky připravován originální model odvalovací bezlopatkové turbíny. Jedná se unikátní vynález českého vědce doc. Ing. Miroslava Sedláčka, CSc., který získal řadu mezinárodních patentů a ocenění.

V areálu školy bude možnost zakoupení občerstvení a bude zpřístupněno WC.

Otevřeno: 17:00-21:00

Poslední vstup: 20:30

Poznámka k bezpečnosti: Prosíme rodiče, aby dávali pozor na své děti, ručíte za jejich bezpečnost, škola nemůže přebírat odpovědnost v případě úrazu.

Jednotlivé expozice jsou podrobněji rozepsány níže, jejich polohy naleznete také v mapce okolí školy. U některých stanovišť budou jednoduché pracovní listy, do kterých si můžete svůj pokus zaznamenat či něco vypočítat a pokusem ověřit.

Doporučujeme postupný průchod podle mapky, tak byste neměli nic minout a neměly by se tvořit fronty.​

mapa_2017

Můžete si také zacvičit na posilovacích a relaxačních strojích na hřišti, děti mladší 12 let prosíme jen s doprovodem rodičů.

Posilovací stroje

Fyzika

Energetika

Na tomto stanovišti si můžete prohlédnout funkční modely různých elektráren (fotovoltaické, větrné, přečerpávací), či zkusit vyrobit elektrickou energii šlapáním na upraveném rotopedu s generátorem.

Energetika

Torricelliho pokus

Do jaké výšky se udrží voda či líh díky atmosferickému tlaku? Vypočítejte a ověřte pokusem!

Torriceliho pokus

Raketa na vodní pohon

Odpalte si raketu vyrobenou z PET lahve, pohon zajistí stlačený vzduch a voda.

Vodní raketa

Detektor kovů

Zahrabejte kamarádovi nějaký vzorek (šroubek, minci, …), ať si jej najde pomocí detektoru. Pozor, zahrabané a již nenalezené mince nevracíme :-)

Detektor kovů

Kladky a kladkostroje

Na jednoduché pevné kladce a na kladkostrojích složených ze 4 a 8 kladek visí kbelík s vodou o hmotnosti 16 kg. Jakou sílu potřebujeme na zvednutí kbelíku přes kladku a kladkostroje?

Platíme něco za to, že na kladkostroji to jde výrazně snadněji a pokud ano, co?

Kladky

Archimedův zákon

Zvažte kovovou kostku na vzduchu a ve vodě a porovnejte, jaké hmotnosti váha ukáže. Liší se nějak? Proč? Dokážete rozdíl ověřit výpočtem?

Archimedův zákon

Dvojzvratná páka

Úloha pro dva, ideálně dítě a rodič. Dokážete najít rovnovážnou polohu na “houpačce”?

Zvažte se na váze, dítě posaďte do koncové polohy páky. Vypočítejte, kam se má posadit rodič, aby byla dosažena rovnováha a vyzkoušejte. Páku prosím nepoužívejte k houpání a dávejte pozor na hlavu v krajních polohách.

Houpačka

Zrcadla

Vyzkoušejte, jak vypadá váš obraz v dutém a vypouklém zrcadle. Závisí nějak vlastnosti obrazu na vzdálenosti? Vyzkoušejte, zvláště u dutého zrcadla! S válcovým zrcadlem si zkuste zatočit. Kdy budete trpaslík a kdy špagetka?

Zrcadla

Akustická zrcadla

Postavte se k zrcadlům zády k sobě hlavami do kroužku. Slyšíte se, když mluvíte? Budete se na tuto vzdálenost slyšet, když se otočíte k sobě a budete mluvit stejně hlasitě?
Akustická zrcadla

Odvalovací tekutinový stroj

Model tohoto českého vynálezu bude součástí ukázek využívání obnovitelných zdrojů energie. Odvalovací bezlopatková turbína funguje na základě nově objeveného fluidního jevu, který vyvolává odvalování rotačně symetrického rotoru bez lopatek (polokoule, kužel) po vnitřní stěně statoru (dutý válec či komolý kužel). Na rozdíl od ostatních vodních turbín efektivně funguje i při extrémně nízkém spádu (tlaku) nebo velmi malém průtoku. Podrobnosti si můžete přečíst v informačním informačním letáku nebo ve studentském časopisu GILOTINA, číslo prázdniny 2016, článek DA VINCI Z MORAVY.

Biologie

Zajímavosti naší zahrady

Prohlídka motivovaná životem Carla von Linné s povídáním o jeho životě s návazností na botanické zajímavosti rostoucí na naší zahradě.

Rašeliniště

Ze života hmyzu

Seznámení s různými druhy suchozemského i vodního hmyzu. “Lov beze zbraní“ v našem jezírku, chytání hmyzu při umělém osvětlení, prohlídka hmyzích domečků, ukázka mikroskopických druhů hmyzu pod mikroskopem.

Hmyz

Život stromu

Za jak dlouho vyroste vánoční stromeček? Potřebujeme stromy k životu? K čemu můžeme využít dřevo? Které druhy živočichů můžeme vidět na stromech?

Druhy dřeva

Kouzlo bylinek

Používáte bylinky v kuchyni nebo vám zkrášlují interiér bytu či terasu před domem? Pokud se chcete dozvědět více o jejich pěstování či využití přijďte se podívat na naše bylinkové záhony.

Bylinková spirála

Geologie

Geologické a mineralogické putování po zahradě

Zajímá vás, které druhy hornin byly použity na historických stavbách města Brna? Přijďte se podívat na naši zahradu a my vás s některými zajímavostmi seznámíme.

Geologie

Ukázky hornin

Mapa