BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC
v přírodní laboratoři Gymnázia Brno-Řečkovice

20.5.2017 | 17-21

EXPOZICE

Prozkoumejte stanoviště několika přírodních věd

Fyzika

Ve fyzikální expozici mají návštěvníci možnost seznámit se například s činností větrné a přečerpávací elektrárny s využitím interaktivních modelů, ověřit si Torricelliho pokus v praxi, vyzkoušet si akustická zrcadla​ ​i optická zrcadla​​, pohoupat se na dvojzvratné páce, vyhledávat mince detktorem kovů, odpálit​ si​ ​raketu​ ​na vodní pohon, vyzkoušet si kladky a kladkostroje či ověřit pokusem Archimédův zákon​.

Biologie

Na​ rozdíl od fyzikální expozice, která je celá koncentrovaná ​hlavně do dvou lokalit s množstvím exponátů a pokusů, biologická expozice zahrnuje řadu menších úzce zaměřených stanovišť po celém areálu přírodní laboratoře. ​Tato stanoviště si můžete samostatně projít, u vybraných zajímavostí budou komentátoři, kteří vám poví víc. Dále budou nachystána stanoviště s mikroskopy, bude možné např. pozorovat bezobratlé z vodního jezírka.

Geologie

Geologická expozice podobně jako biologická je tvořena několika menšími stanovišti v celém areálu přírodní laboratoře. Tvoří ji především lokalita s ukázkami různých druhů hornin, na volné travnaté ploše jsou instalovány kovové modely krystalů. Dále je zde umístěn pohyblivý model prakontinentu Pangey, kombinací kamene a keramických dlaždic byl vytvořen model geologické spirály.

O přírodní laboratoři

Zjistěte více o tom, jak to u nás vypadá.
Poznejte fyziku, biologii a geologii zblízka!

Naše škola se v roce 2013 zapojila do projektu Jihomoravského kraje s názvem "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JmK" finančně podpořeného prostředky ESF. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo vybudování přírodní laboratoře v areálu školní zahrady. Byla vytvořena naučná stezka s řadou stanovišť pro atraktivní fyzikální experimenty a biologická pozorování, najdete zde několik geologických zastavení a nezapomněli jsme ani na stanoviště s aktuální tématikou ochrany životního prostředí. Vybudovaná přírodní laboratoř je v rámci regionu ojedinělou záležitostí!

  • Fyzika
  • Biologie
  • Geologie

Napište nám

Nenašli jste, co jste hledali? Napište nám!